O nás

Spoločnosť RUMIT SLOVAKIA spol. s r.o. je od roku 1996 podľa zákona o metrológii registrovaná na opravy a montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla a ich členov a od roku 2012 aj na montáž plynomerov.

Spoločnosť poskytuje od roku 1996 služby v oblasti dodávky, montáže a servisu pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov a určených meradiel na meranie spotreby tepla a vody ako aj ich odpočet a rozpočítanie nákladov.

Meradlá tepla a vody sú dodávané od švajčiarskej firmy Sontex a renomovaných nemeckých firiem ZENNER, MINOL, WEHRLE a HYDROMETER.

V oblasti ročného rozpočítania nákladov ponúka spoločnosť RUMIT SLOVAKIA spol. s r.o. vlastné kapacity, resp. vlastný program na rozpočítanie nákladov za dodané teplo a vodu medzi konečných spotrebiteľov v každom objekte rozpočítavania za požadované zúčtovacie obdobie.

K týmto službám spoločnosť RUMIT SLOVAKIA spol. s r.o. už 15 rokov ponúka a spoľahlivo poskytuje služby a prístrojové vybavenie pre mobilný alebo automatizovaný diaľkový rádiový odpočet údajov z pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, meračov tepla a vodomerov bez potreby vstupu do bytov a ich ďalšie spracovanie pomocou rádiového systému SUPERCOM z produkcie švajčiarskej firmy Sontex.