Cieľom hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy je zabezpečiť rozdelenie prietokov vykurovacieho média tak, aby sa do každého miesta sústavy dostalo primerané množstvo tepla.
Skúsenosti ukazujú, že po vykonaní hydraulického vyregulovania vykurovacích sústav v bytových domoch a po nainštalovaní termostatických ventilov v bytoch sa zníži spotreba tepla na vykurovanie, lebo prevádzkovanie hydraulicky vyváženej vykurovacej sústavy s možnosťou aktívne ovplyvňovať spotrebu konečným spotrebiteľom vedie k úsporám.
Pokiaľ je spotreba tepla v jednotlivých bytoch na radiátoroch indikovaná pomerovými rozdeľovačmi vykurovacích nákladov, sú úspory tepla najvýraznejšie.

V našej ponuke nájte

Vyvažovacie ventily, regulačné ventily a regulátory tlaku spoločnosti IMI, FRESE a OVENTROP.
Termostatické hlavice OREG Drayton a ROSSWEINER.

Minimálny rozsah dodávky a montáže pre zabezpečenie bezproblémovej funkčnosti hydraulickej regulácie termostatizácie

1. Projekt hydraulického vyregulovania (základná podmienka).
2. Dodávka, montáž a zaregulovanie stúpačkových regulačno-uztváracích a meracích armatúr do vratného potrubia jednotlivých stúpačiek (základná podmienka).
3. Dodávka a montáž nových plniacich a vypúšťacích guľových kohútov na prívodných potrubiach stúpačiek a na vstupnom potrubí ÚK do objektu (okrem plnenia a vypúšťania aj možnosť merania diferenčného tlaku na stúpačkách a na vstupe do objektu) (základná podmienka).
4. Dodávka, montáž a nastavenie regulátorov diferenčného tlaku – prepúšťacích ventilov na stúpačkách alebo na vstupe do objektu (podľa projektu) – (základná podmienka).
5. Dodávka, montáž a zaregulovanie poniklovaných regulačných ventilov s hydraulickou predreguláciou typ Oreg Drayton (Invensis) EB s termostatickou hlavicou typ Oreg Drayton ET40 na radiátoroch v bytoch (základná podmienka).
6. Dodávka, montáž a zaregulovanie poniklovaných regulačných ventilov s hydraulickou predreguláciou typ Oreg Drayton (Invensis) EB s ručnou hlavicou ovládania na radiátoroch v spoločných priestoroch (chodby, sušiarne, práčovne a pod.) – minimálna podmienka.
7. Dodávka a montáž filtra na zachytávanie mechanických nečistôt do prívodného potrubia ÚK do objektu (ak nie je už inštalovaný) – podmienka pre poskytnutie záruky na termostatické ventily a dodávka a montáž guľového kohúta k filtru (za účelom možnosti čistenia filtra za prevádzky bez vypustenia systému ÚK)
Fakturácia v prípade potreby inštalácie sa vykoná podľa skutočneho rozsahu na základe predchádzajúceho položkovitého rozpočtu (základná podmienka).

V prípade požiadavky na zvýšenie komfortu a zainteresovanie užívateľov bytov na šetrení nákladov na teplo ponúkame naviac

1. Dodávku a montáž uzatváracích guľových kohútov na prívodné potrubia stúpačiek.
2. Dodávku a montáž uzatváracích plnoprietokových guľových kohútov na spiatočky radiátorov v bytoch aj nebytových priestoroch (možnosť odstavenia radiátora v prípade poruchy bez ovplyvnenia prevádzky).
3. Dodávku a montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov elektronických alebo odparovacích a rozúčtovanie nákladov podľa spotreby