sontex-566-3d

Pre oblasť merania a rozúčtovania spotreby tepla a studenej a teplej vody v bytoch ponúkame elektronické pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov Sontex 565,  Sontex 566 (rádiový) a Sontex 868 (rádiový) z produkcie švajčiarskej firmy Sontex. Všetky modely môžu byť dodávané aj s označením „X.“ Toto označenie indikuje trojuholníkový senzor teploty, podobný modelom Kundo 201/202. Tieto modely je následne možné osádzať priamo na základové dosky po modeloch Kundo 201/202.

Pomerové rozdeľovače spoločnosti Sontex zabezpečujú maximálnu mieru flexibility užívateľských nastavení. Zároveň sa vyznačujú jednoduchou montážou a uvedením do prevádzky, či vylepšeným sledovaním spotreby užívateľov.

Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov môžu byť odčítavané niekoľkými spôsobmi. Najjednoduchším spôsobom je vizuálny odpočet hodnoty merača. Ďalej možno odčítavať merače prostredníctvom optického rozhrania a tiež diaľkovo pomocou protokolu spoločnosti Sontex ako aj protokolu OMS wireless M-Bus.

 

Naprogramovanie koeficientov typu (KC) a výkonu vykurovacích telies (KQ)

Aby sme dosiahli zaznamenávanie skutočnej pomerovej spotreby tepla, bez nutnosti jej prepočtu, ponúkame ako nadštandardnú službu naprogramovanie EPRVN zadaním konkrétnych KC a KQ hodnôt zohľadňujúcich typ a výkon vykurovacích telies, na ktorých budú inštalované. V naprogramovaní sú zadefinované nasledovné parametre: veľkosť, tepelný výkon, konštrukcia a výrobný materiál vykurovacieho telesa. Naprogramovaním dosiahneme presnú informovanosť užívateľa bytu o jeho skutočnej kumulovanej spotrebe počas roka. Táto hodnota spotreby je konečná a nie je upravovaná rozúčtovacím softwareom pri rozpočítavaní vykurovacích nákladov.

Certifikácia, montážne podmienky

Všetky ponúkané typy EPRVN plne zodpovedajú požiadavkám normy STN EN 834. Je možná ich inštalácia na článkové plechové, liatinové i hliníkové radiátory, doskové radiátory, rúrkové radiátory, rúrové registre a registre z rebrových rúr, lamelové radiátory a konvertory.

Vedenie dát a ročné rozúčtovanie nákladov

Dodávku a montáž tejto techniky ponúkame v prípade požiadavky aj s možnosťou využitia našich služieb spojených s odpočtom dát z meracej techniky a následným rozúčtovaním nákladov za energie, prípadene programu na rozúčtovanie nákladov za energie.

Sontex 565

sontex-565-3d-mit-sPomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov Sontex 565 je náhradou za prechádzajúci model Sontex 555. Posledná generácia poskytuje väčšie možnosti parametrizácie prístroja, významne zjednodušuje inštaláciu, spustenie a monitorovanie dát spotreby.

Rozdeľovač vykurovacích nákladov Sontex 565 spĺňa svojimi univerzálnymi možnosťami použitia a spoľahlivým, proti manipulácii chráneným, zberom údajov o spotrebe požiadavky všetkých užívateľov bytov.

Vďaka dvojsnímačovému princípu registruje rozdeľovač vykurovacích nákladov Sontex 555 spoľahlivo a precízne, dokonca aj pri nízkoteplotných vykurovacích zariadeniach, aj najmenšie zmeny medzi teplotou vykurovacieho telesa a priestorovou teplotou. Prístroj rozpozná rozdiel medzi teplom z vykurovania a z cudzích zdrojov, čím je načítavanie indikovaných údajov o spotrebe hlavne počas letného obdobia vylúčené.

Rozdeľovač vykurovacích nákladov Sontex 555 je možné jednoducho a rýchlo montovať aj pri výmene na navarovacie skrutky po doterajších, na trhu bežne dostupných, typoch rozdeľovačoch vykurovacích nákladov. Doterajšie rozdeľovače vykurovacích nákladov sa tým môžu bez prídavných nákladov jednoducho a rýchlo nahradiť. S prídavnými plastovými krytkami je možné neviditeľne a elegantne zakryť stopy na vykurovacích telesách po odparovacích (rozmerovo vyšších) rozdeľovačoch vykurovacích nákladov.

Inovácie

 • automatické spustenie pri inštalácie na lištu
 • možnosť montáže externého senzoru
 • ochrana heslom pri parametrizácii
 • rozšírený rozsah merania
 • kumulatívny záznam zásahov
 • uchováva 144 mesačných a 18 dvojtýždenných spotrieb
 • uchováva 18 mesačných hodnôt maximálnej teploty vykurovacieho telesa

Hlavné vlastnosti

 • Elektronické rozpoznanie manipulácie – rozpoznanie otvorenia telesa prístroja
 • Voliteľné automatické nulovanie a potlačenie letného počítania
 • Programovanie pomocou optického rozhrania
 • Jednoduchým ovládanie obslužným tlačidlom
 • 144 mesačných hodnôt
 • Kontrolné číslo ku dňu odpočtu pre manuálny odpočet
 • Poradie a rozsah sekvencií ukazovateľa sa môžu špecificky parametrizovať

Možnosti odpočtu

 • display – vizuálne
 • optické rozhranie

Technické údaje

Merací princíp 2-snímačový alebo 1-snímačový so štartovacím snímačom
Mierka stupnice štandardná jednotná alebo programovateľná stupnica
Výkon vykur. telies 4 – 16’000 W
Varianty prístrojov kompaktná verzia alebo verzia s oddeleným snímačom
Napájací zdroj líthiová batéria 3 V
Životnosť zdroja > 10 rokov
Indikácia multifunkčný 6- miestny LCD displej
Deň odpočtu voľne programovateľný
Rozsah použitia 1-snímačové prístroje so štartovacím snímačom 55°C tmin / 120°C tmax
2-snímačové prístroje 35°C tmin / 120°C tmax
Začiatok počítania 25 – 40°C parametrizovateľný
Merací rozsah 0 – 120°C
Skladovacia tepl. -20 – 60°C
Rozhranie optické rozhranie
CE-Konformita podľa predpisov 1999/5/EC
Typové schválenie podľa HKVO A1.01.2015
Rozmery 92.9 x 38 x 26.6 mm

Sontex 566 (rádiový)

sontex-566-3d-mit-sPomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov Sontex 566 je náhradou za prechádzajúci model Sontex 556. Posledná generácia poskytuje väčšie možnosti parametrizácie prístroja, významne zjednodušuje inštaláciu, spustenie a monitorovanie dát spotreby.

Rozdeľovač vykurovacích nákladov Sontex 566 spĺňa svojimi univerzálnymi možnosťami použitia a spoľahlivým, proti manipulácii chráneným, zberom údajov o spotrebe požiadavky všetkých užívateľov bytov.

Vďaka dvojsnímačovému princípu registruje rozdeľovač vykurovacích nákladov Sontex 556 spoľahlivo a precízne, dokonca aj pri nízkoteplotných vykurovacích zariadeniach, aj najmenšie zmeny medzi teplotou vykurovacieho telesa a priestorovou teplotou. Prístroj rozpozná rozdiel medzi teplom z vykurovania a z cudzích zdrojov, čím je načítavanie indikovaných údajov o spotrebe hlavne počas letného obdobia vylúčené.

Rozdeľovač vykurovacích nákladov Sontex 566 je možné jednoducho a rýchlo montovať aj pri výmene na navarovacie skrutky po doterajších, na trhu bežne dostupných, typoch rozdeľovačoch vykurovacích nákladov. Doterajšie rozdeľovače vykurovacích nákladov sa tým môžu bez prídavných nákladov jednoducho a rýchlo nahradiť. S prídavnými plastovými krytkami je možné neviditeľne a elegantne zakryť stopy na vykurovacích telesách po odparovacích (rozmerovo vyšších) rozdeľovačoch vykurovacích nákladov.

Inovácie

 • automatické spustenie pri inštalácie na lištu
 • možnosť montáže externého senzoru
 • ochrana heslom pri parametrizácii
 • rozšírený rozsah merania
 • kumulatívny záznam zásahov
 • uchováva 144 mesačných a 18 dvojtýždenných spotrieb
 • uchováva 18 mesačných hodnôt maximálnej teploty vykurovacieho telesa

Hlavné vlastnosti

 • Elektronické rozpoznanie manipulácie – rozpoznanie otvorenia telesa prístroja
 • Voliteľné automatické nulovanie a potlačenie letného počítania
 • Programovanie pomocou optického rozhrania ako aj rádiovo
 • AES-128 šifrovanie rádiovej komunikácie
 • Jednoduchým ovládanie obslužným tlačidlom
 • 144 mesačných hodnôt
 • Kontrolné číslo ku dňu odpočtu pre manuálny odpočet
 • Poradie a rozsah sekvencií ukazovateľa sa môžu špecificky parametrizovať

Možnosti odpočtu

 • display – vizuálne
 • optické rozhranie
 • rádiovo (obojsmerné rádio SONTEX (433,82 MHz))

Rádiový systém Sontex

Rádiový systém Sontex umožňuje komunikáciu pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov s produktami Supercom. Sontex 566 využíva obojsmernú rádiovú technológiu, spoľahlivé a efektívne riešenie pre diaľkové odpočty. Diaľkové odpočty môžu byť realizované pochôdzkovou metódou (walk-by) ako aj prostredníctvom fixne inštalovaných rádio-centrál. Vďaka obojsmernej rádiovej technológii je možné pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov aj diaľkovo parametrizovať.

Technické údaje

Merací princíp 2-snímačový alebo 1-snímačový so štartovacím snímačom
Mierka stupnice štandardná jednotná alebo programovateľná stupnica
Výkon vykur. telies 4 – 16’000 W
Varianty prístrojov kompaktná verzia alebo verzia s oddeleným snímačom
Napájací zdroj líthiová batéria 3 V
Životnosť zdroja > 10 rokov
Indikácia multifunkčný 6- miestny LCD displej
Deň odpočtu voľne programovateľný
Rozsah použitia 1-snímačové prístroje so štartovacím snímačom 55°C tmin / 120°C tmax
2-snímačové prístroje 35°C tmin / 120°C tmax
Začiatok počítania 25 – 40°C parametrizovateľný
Merací rozsah 0 – 120°C
Skladovacia tepl. -20 – 60°C
Rozhranie optické rozhranie
CE-Konformita podľa predpisov 1999/5/EC
Typové schválenie podľa HKVO A1.01.2015
Rozmery 92.9 x 38 x 26.6 mm

SONTEX rádio komunikácia

Frekvencia: 433,82 MHz
Spôsob komunikácie: dvojsmerný
Protokol: Radian 0
Šifrovanie: AES-128

Sontex 868 (rádiový)

sontex-868-3d-mit-schatten

Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov Sontex 868 je novým modelom spoločnosti Sontex. Tento model poskytuje široké možnosti parametrizácie prístroja, významne zjednodušuje inštaláciu, spustenie a monitorovanie dát spotreby. Tento model komunikuje rádiovým systémom OMS Wireless M-Bus.

Rozdeľovač vykurovacích nákladov Sontex 868 spĺňa svojimi univerzálnymi možnosťami použitia a spoľahlivým, proti manipulácii chráneným, zberom údajov o spotrebe požiadavky všetkých užívateľov bytov.

Vďaka dvojsnímačovému princípu registruje rozdeľovač vykurovacích nákladov Sontex 868 spoľahlivo a precízne, dokonca aj pri nízkoteplotných vykurovacích zariadeniach, aj najmenšie zmeny medzi teplotou vykurovacieho telesa a priestorovou teplotou. Prístroj rozpozná rozdiel medzi teplom z vykurovania a z cudzích zdrojov, čím je načítavanie indikovaných údajov o spotrebe hlavne počas letného obdobia vylúčené.

Rozdeľovač vykurovacích nákladov Sontex 868 je možné jednoducho a rýchlo montovať aj pri výmene na navarovacie skrutky po doterajších, na trhu bežne dostupných, typoch rozdeľovačoch vykurovacích nákladov. Doterajšie rozdeľovače vykurovacích nákladov sa tým môžu bez prídavných nákladov jednoducho a rýchlo nahradiť. S prídavnými plastovými krytkami je možné neviditeľne a elegantne zakryť stopy na vykurovacích telesách po odparovacích (rozmerovo vyšších) rozdeľovačoch vykurovacích nákladov.

Inovácie

 • automatické spustenie pri inštalácie na lištu
 • možnosť montáže externého senzoru
 • ochrana heslom pri parametrizácii
 • rozšírený rozsah merania
 • kumulatívny záznam zásahov
 • uchováva 144 mesačných a 18 dvojtýždenných spotrieb
 • uchováva 18 mesačných hodnôt maximálnej teploty vykurovacieho telesa

Hlavné vlastnosti

 • Elektronické rozpoznanie manipulácie – rozpoznanie otvorenia telesa prístroja
 • Voliteľné automatické nulovanie a potlačenie letného počítania
 • Programovanie pomocou optického rozhrania ako aj rádiovo
 • AES-128 šifrovanie rádiovej komunikácie
 • Jednoduchým ovládanie obslužným tlačidlom
 • 144 mesačných hodnôt
 • Kontrolné číslo ku dňu odpočtu pre manuálny odpočet
 • Poradie a rozsah sekvencií ukazovateľa sa môžu špecificky parametrizovať

Možnosti odpočtu

 • display – vizuálne
 • optické rozhranie
 • rádiovo (jednosmerné OMS Wireless M-Bus (868,95 MHz))

Rádiový systém OMS Wireless M-Bus

Rádiový systém OMS Wireless M-Bus umožňuje rádiovú komunikáciu prostredníctvom Wireless M-Bus rádiového protokolu ktorý je zhodný s otvoreným systémom merania (OMS) špecifikácie V3.0.1. Sontex 868 používa jednosmernú rádiovú technológiu a vysiela dáta o spotrebe a uložené paramtre každých 120 sekúnd pri krátkych (OMS) telegramoch a dlhých (walk-by) telegramoch.

Technické údaje

Merací princíp 2-snímačový alebo 1-snímačový so štartovacím snímačom
Mierka stupnice štandardná jednotná alebo programovateľná stupnica
Výkon vykur. telies 4 – 16’000 W
Varianty prístrojov kompaktná verzia alebo verzia s oddeleným snímačom
Napájací zdroj líthiová batéria 3 V
Životnosť zdroja > 10 rokov
Indikácia multifunkčný 6- miestny LCD displej
Deň odpočtu voľne programovateľný
Rozsah použitia 1-snímačové prístroje so štartovacím snímačom 55°C tmin / 120°C tmax
2-snímačové prístroje 35°C tmin / 120°C tmax
Začiatok počítania 25 – 40°C parametrizovateľný
Merací rozsah 0 – 120°C
Skladovacia tepl. -20 – 60°C
Rozhranie optické rozhranie
CE-Konformita podľa predpisov 1999/5/EC
Typové schválenie podľa HKVO A1.01.2015
Rozmery 92.9 x 38 x 26.6 mm

Wireless M-Bus rádio

Frekvencia: 868,95 MHz
Spôsob komunikácie: jednosmerný
Protokol: Wireless M-Bus
Šifrovanie: AES-128
Vysielací štandard: EN 13757-4, mód T1

 

Na stiahnutie

Kompletný katalóg pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, vodomerov, meračov tepla a komponentov diaľkových odpočtov
Leták PRVN Sontex 565, 566, 868 EN
Návod na obsluhu PRVN Sontex 565
Návod na obsluhu PRVN Sontex 566
Montážny návod PRVN Sontex 565, 566
Potvrdenie zhody – PRVN Sontex 565, 566

Certifikáty

Certifikát SMU zodpovedného zástupcu registrovanej osoby na činnosť opravy montáž vodomerov a meračov tepla
Rozhodnutie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republik o regiatrácii na opravy a montáž vodomerov a meračov tepla a montáž plynomerov