Bytové vodomery Wehrle s možnosťou diaľkového rádiového prenosu dát

Jednovtokové suchobežné bytové vodomery Wehrle s typovým schválením podľa smernice MID.

Vlastnosti

 • na studenú a teplú vodu.
 • menovitý prietok 1,5 – 2,5 m3/h
 • montáž v horizontálnej aj vertikálnej polohe
 • voliteľne s modulovateľným počítadlom alebo impulzným výstupom

 

Jednovtokové suchobežné vodomery na SV a TV typ MODULARISNásuvný rádiový modul typ Sontex Supercom 581Jednotkové suchobežné vodomery na SV a TV s rádiovým modulom
 vod581vod581

 

Mnoho dôvodov hovorí v prospech univerzálnych jednovtokových vodomerov od WEHRLE

Jednovtokové suchobežné vodomery od WEHRLE zaručujú vďaka vymyslenému princípu ich konštrukcie presné výsledky merania pri súčasne vysokej spoľahlivosti. Dôsledným oddelením mokrej a suchej časti meradla je počítadlo chránené pred zanášním a tvorbou korózie. Použité materiály sú bez výnimky vysokej kvality. Počítadlo sa podľa typu dodáva s 5 alebo 8 miestným valčekovým počítadlom a je k dispozícii pre teploty do 30 ºC (typové označenie ETK), alebo do 90 ºC (typové označenie ETW), Maximálne tlakové zaťaženie činí 1,6 MPa..

Číselník, násuvný štítok a ochranný kryt je možné potlačiť podľa želania zákazníka.

Počítadla sú otočné. Preto sú dobre čítateľné ako v horizontálnej tak aj vo vertikálnej polohe inštalácie.

Jednovtokové suchobežné vodomery od WEHRLE splňajú všetky požiadavky PTB ako aj smernice EU. To dokumentujú početné medzinárodné typové schválenia.

Pre modernú komunikáciu s počítadlom sú najlepšie vybavené jednovtokové suchobežné vodomery s modulárnym počítadlom a počítadlom s impulzným výstupom. S týmito inteligentnými riešeniami je napojenie do systému diaľkového odpočtu nielen jednoduché, ale aj kedykoľvek dodatočne možné.

Vodomery sú dodávané aj ako podbatériové alebo so šrúbením pre napojenie na rôzne odberné miesta (napr. výtoky pre práčky, výtoky záhradnej vody alebo iné odberné miesta).

Varianty vyhotovenia

Jednovtokové suchobežné vodomery typ STANDARD

 • Metrologická trieda B (R80)
 • Metrologická trieda C (R160) je možná pri studenej vode
 • Ochrana valčekového počítadla   oddelením mokrej a suchej časti vodomeru
 • Otočné 5 alebo 8 miestne valčekové počítadlo
 • Dlhá životnosť z dôvodu použitia vysokohod notných materiálov
 • Individuálna potlač podľa želania zákazníka
 • Teleso vodomera z mosadze bez povrchovej úpravy alebo pochrómované

Jednovtokové suchobežné vodomery typ MODULARIS

Inovatívne riešenie pre modernú komunikáciu s vodomermi:

 • Pripravený pre napojenie na ľubovoľné systémy diaľkového odpočtu
 • 8 miestne valčekové počítadlo s modulom
 • Rozlíšenie 1 liter
 • Dovybaviteľný nasled. elektronickými modulmi
  • Modul s impulzným výstupom, SO   DIN 43864 alebo Reed-kontaktom
  • M-Bus modul podľa EN 1434-3
  • Rádiový modul Sontex 581 vo frekv. pásme 868 MHz alebo 433 MHz

Jednovtokové suchobežné vodomery s impulzným výstupom Reed

Pre elektronický zber dát je najvhodnejší vodomer s impulzným výstupom. Impulzný výstup sa môže napojiť na rôzne systémy merania údajov.

 • Štandardný objemový ekvivalent 10 litrov/impulz
 • Štandardná dĺžka kábla 2 m
 • Ďalšie objemové ekvivalenty impulzu a dĺžky kábla sú na vyžiadanie
 • Spínacie jednosmerné napätie do 200 V
 • Spínací prúd 500 mA, doba zopnutia 0,5 ms
 • Prechodový odpor 150 mOhm
 • Kapacita 0,2 pF

Technické údaje

ETK –         … = Jednovtokový suchobežný vodomer na SV

ETW –         … = Jednovtokový suchobežný vodomer na TV

… – EAV … = Jednovtokový vodomer Standard

… – EAX … = Jednovtokový vodomer Modularis

… – EAK … = Jednovtokový vodomer Kontakt

… – WAV … = Jednovtokový vodomer s výtokom pre práčky

… – CAV … = Jednovtokový vodomer s výtokom na hadicu

 

Stavebná dĺžka L v mm80100110110115130130130190
Menovitý prietok Q32,52,52,52,52,52,52,544
Menovitý prietok Qn1,51,51,51,51,51,51,52,52,5
Menovitá svetlosť v mm15151201315152015
Nábehový prietok cca v l/h< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 15< 15
Prietok Q’ v l/h pri tlakovej strate 1 bar320032003200320032003200320050505050
Pripojovací závit3/4″22x14h3/4″1″7/8″-3/4″3/4″1″1″1″
Výška H cca v mm696969696969696969
Hmotnosť v kg0,40,40,430,430,440,60,50,640,93
Dosiahnuteľná metrologická trieda pri studenej vode – ETKB-H/A-V R80H/R50VC-H/A-V R160-H/R63-VB-H/A-V R160-H/R63-V
Dosiahnuteľná metrologická trieda pri teplej vode – ETWB-H/A-V R80H/R50VC-H/A-V R160-H/R63-V

 

Sontex 581

581Rádiový modul určený pre vodomery spoločnosti Wehrle. Modul môže byť inštalovený kedykoľvek bez ovplyvu na dobu overenia merača. Modul môže byť odčítavaný bezdrôtovo obojsmernou rádiovou technológiou spoločnosti Sontex.

Sontex 581 je batériovo napájané zariadenie, ktoré zaznamenáva objemové impulzy vodoemru, tie akumuluje a ukladá ich do pamäte merača. Zaznamenávacie zariadenia precízne a správne zaznamenáva prietok a to aj spätný prietok vodomera. Modul je tiež vybavený optickou ochranou voči manipulácii. V prípade že po inštalácii modulu je s modulom manipulované, správa o manipulácii je uložená v pamäti zariadenia.

 Zaznamenávané údaje

 • identifikačné údaje
 • médium: teplá alebo studená voda
 • sériové číslo
 • aktuálny dátum a čas
 • akumulovaný objem
 • 15 mesačných hodnôt
 • prevádzkový čas batérie
 • informácie o manipulácii: trvanie a dátum poslednej manipulácie, akumulovaná doba trvania všetkých manipulácii
 • informácia o použití magnetu: trvanie a dátum poslednej detekcie magnetu, akumulovaná doba trvania detekcii magnetu
 • pulzné čislo

Supercom 541

541Supercom 541 je rádiový pulzný adaptér ktorý je vhodný s použitím s akýmkoľvek meradlom ktoré je vybavené impulzným výstupom. Pulzný adaptér je vybavený obojmerným rádiovým modulom spoločnosti Sontex a dvoma pulznými vstupmi. Zariadenie skenuje impulzy z jedného alebo dvoch meradiel, akumuluje ich a zaznamenáva dáta o spotrebe.

Supercom 541 je dodávaný v dvoch vyhotoveniach: s krytím IP54 pre vnútorné použitie a IP68 pre externé použitie.

Zaznamenávané údaje

 • sériové čislo
 • identifikačné číslo
 • médium: studená alebo teplá voda, plyn, elektrika apod.
 • aktuálny čas a dátum
 • prevádzkový čas batérie
 • akumulovaný objem, aktuálna hodnota a 15 mesačných hodnôt
 • informácie o manipulácii
 • detekcia spätného toku

Bytové vodomery Zenner s možnosťou diaľkového rádiového prenosu dát

ETKD / ETWD (na studenú a teplú vodu)

Jednovtokový suchobežný vodomer

zen1zen2zen3541

Počítadlo nového vodomeru ETKD/ETWD bolo koncepčne novo premyslené a technicky zdokonalené. Výsledkom je počítadlo s extrémne antimagnetickou spojkou, ktoré poskytuje optimálne výsledky, pokiaľ ide o presnosť a stabilitu merania.

Prehľad funkčných charakteristík a ich výhody

 • Suchobežné počítadlo s dvojnásobne tienenou magnetickou spojkou
 • Štandardne vybavené detekciou proti mechanickému ovplyvňovaniu – vylamovací kolík
 • Montážna poloha horizontálna i vertikálna
 • Vysoká odolnosť proti nečistotám a zanášaniu vďaka samočistiacemu efektu
 • Vysoká citlivosť a presnosť vďaka tenkej oske lopatkového kolesa
 • Štandardne je valčekové počítadlo 8-miestne s magnetickou ručičkou, dovybaviteľné vysielačom impulzov
 • Voliteľne je možné počítadlo doplniť o moduly impulzné, Radio i M-Bus.
 • Počítadlo je možné otočiť o 360°
 • Prevádzkový tlak PN 16
 • Vodomery sú konštruované v súlade s EN 14154, schválené a ověřené podľa MID so značkou zhody

Možnosti prenosu dát

Vodomer Zenner je možné dovybaviť vysielačom impulzov. Ten je možné napojiť do zberača impulzov Sontex Supercom 541 vybaveného rádiovým modulom umožňujujúcim diaľkový rádiový odpočet.

Technické údaje

Trvalý prietokQ3m3/h2,54
Porovnateľný menovitý prietokQnm3/h1,52,5
Stavebná dĺžkabez šrúbeniaL12mm8011013130
so šrúbenímL12mm160190228228
Menovitá svetlosťDNmm15152020
DNcol1/21/23/43/4
Štandardný merací rozsahQ3/Q1R40H/40V80H/40V
Porovnateľná metrologická triedatriedaA-H/A-VB-H/A-V
Preťažiteľný prietokQ4m3/h3,1255
Minimálny prietokQ1l/h62,53150
Nábehový prietokl/hl/h1014
Maximálna teplotaºC30/90
Prevádzkový tlakPNbar10
Tlaková strataQ4bar<1
Rozmery a hmotnosť
ŠírkaBmm66
VýškaH1mm7782
Hmotnosťkg0,420,440,520,52

 

 Montáž

mnt1 mnt2 

 Typická chybová charakteristika

 chyb1

Q1 – Q2: spodný merací rozsah

Q2 – Q4: horný merací rozsah

Charakteristiky tlakových strát v závislosti od prietoku

char1

 

Na stiahnutie

Kompletný katalóg pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, vodomerov, meračov tepla a komponentov diaľkových odpočtov
Prospekt: Bytove vodomery WEHRLE s radiomodulmi Sontex 581
Dátový list: bytový vodomer ZENNER ETKD, ETWD
Technické údaje: bytový vodomer ZENNER ETKD, ETWD
Prospekt: Rádiový modul Sontex 581
Cenník mechanických vodomerov

Certifikáty

Certifikát SMU zodpovedného zástupcu registrovanej osoby na činnosť opravy montáž vodomerov a meračov tepla
Rozhodnutie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republik o regiatrácii na opravy a montáž vodomerov a meračov tepla a montáž plynomerov